سروده جدید

خرم آباد:الهی که مدام خرم و آباد باشد                               وقف خیری که از آن نور هویدا باشد

روضه خوانی و سه روز سفره ی احسان دادن                    بار الها که قبول در ره جانان باشد

خرم آباد:الهی که مدام خرم و آباد باشد                            وقف خیری که از آن نور هویدا باشد

روضه خوانی و سه روز سفره ی احسان دادن                  بار الها که قبول در ره جانان باشد

بهر سادات عزیز هر دو پسر دایی ما                              لطف تو یکسره شامل ، الهی که فراوان باشد 

حاج دایی سید علی،ابوالشهید                                         ذکر آثار دعایش به زبان ها باشد

دایی اکبر آقا، مرد حق ،مرد خدا                                    نام نیکش همجا ورد زبانها باشد

بی بی ام گفت : پسر جان ، میرزا                                   مادر ما و شما حضرت زهرا باشد

خرم آباد نباید که فراموش شود                                     خیر و نیکی همه از برکت آنجا باشد

روح اموات از سلسله سادات و ز نسل خادمین                 شاد از خواندن یک فاتحه ی ما باشد


                                                                             التماس دعا خادم الحسین میرزا محمود            

[ دوشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1391 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ مهدی ]

[ 2 نظر ]